แทงบอลออนไลน์

แทงบอลออนไลน์

ทางเดินเชื่อมเข้าด้วยกันเพื่อทำยาฝิ่นในยีสต์

ทางเดินเชื่อมเข้าด้วยกันเพื่อทำยาฝิ่นในยีสต์

จากดอกป๊อปปี้และกลายเป็นยีสต์  นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนายีสต์เพื่อทำน้ำตาลให้เป็นธีเบน ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของยาฝิ่น เช่น มอร์ฟีน งานนี้รวบรวมจุดเริ่มต้น  และเพิ่งระบุขั้นตอนสำคัญ  ของเส้นทางสู่ยีสต์สายพันธุ์เดียว นักวิจัยได้เผยแพร่ ผลการวิจัยของพวกเขาใน วัน ที่ 13 สิงหาคมในScience ทำให้ยีสต์สามารถผลิตยาฝิ่นได้ในที่สุด...

Continue reading...