หากไม่มีการปฏิรูปทั้งระบบ UN อาจขาดวัตถุประสงค์หลัก รัฐมนตรีชาวอินโดนีเซียกล่าว

หากไม่มีการปฏิรูปทั้งระบบ UN อาจขาดวัตถุประสงค์หลัก รัฐมนตรีชาวอินโดนีเซียกล่าว

“แม้ความสำเร็จของ UN เราจะต้องไม่นิ่งนอนใจ แท้จริงแล้ว ยังมีความท้าทายมากมายที่เผชิญหน้าเราอยู่ ขณะที่เราพูด ยังคงมีความขัดแย้งทางอาวุธมากมายทั่วโลก ความทุกข์ยากของชาวปาเลสไตน์ยังคงเกิดขึ้น ในขณะที่การตระหนักถึงการแก้ปัญหาแบบสองรัฐนั้นยังยากจะเข้าใจ” เขากล่าวในการปราศรัยในการอภิปรายทั่วไปประจำปีเขาพูดถึงความขัดแย้งทางนิกาย รวมถึงภัยคุกคามจากกลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนต์ [ISIL] 

ซึ่งยังคงคุกคามเสถียรภาพทางการเมืองและก่อให้เกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรมมากมายในตะวันออกกลาง

โดยเฉพาะในซีเรีย ลิเบีย และเยเมน“เรากำลังเผชิญกับปีที่เลวร้ายที่สุดสำหรับการพลัดถิ่นของมนุษย์และการอพยพอย่างไม่ปกตินับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง ความขัดแย้งระหว่างนิกาย และวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมอื่น ๆ ทั่วโลก ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้เห็นผู้ลี้ภัยหลั่งไหลหลบหนีจากความรุนแรงในซีเรีย 

ซึ่งมีผู้เสียชีวิตกว่าหนึ่งแสนคน เพื่อแสวงหาที่หลบภัยในยุโรป แม้ว่าจะต้องเผชิญอันตรายและความยากลำบากระหว่างทางก็ตาม ” เขากล่าวรัฐมนตรีชาวอินโดนีเซียยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ความยากจน และความเหลื่อมล้ำในโลกที่ประชากรเกือบ 800 ล้านคนกำลังทุกข์ทรมานจากภาวะทุพโภชนาการขั้นรุนแรง“ประเทศร่ำรวยซึ่งมีประชากรเพียงร้อยละ 20 ของโลก ใช้ทรัพยากรร้อยละ 70 ในหลายส่วนของโลก ผู้หญิง เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อาศัยอยู่ในความขัดแย้งและสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงถูกกีดกันและไม่ถูกแตะต้องจากความก้าวหน้าของการพัฒนา” เขาเน้นย้ำ

นอกจากนี้ เขายังเน้นย้ำว่าจนถึงขณะนี้ผู้นำโลก

ยังไม่สามารถจัดทำข้อตกลงสากลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้“เราหวังว่าการประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในกรุงปารีสจะสามารถปิดผนึกข้อตกลงเรื่องสภาพอากาศที่ค้างชำระมานาน “เราต้องมั่นใจว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นจริงในเวลาที่เหมาะสม เราต้องมั่นใจว่ากลยุทธ์การพัฒนาระดับโลกนั้นสอดคล้องกับเงื่อนไขและลำดับความสำคัญของชาติในประเทศที่เกี่ยวข้อง”

“ความท้าทายทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับการขาดความคืบหน้าในการปฏิรูปสหประชาชาติ ดังนั้นขอให้เราร่วมมือกันเอาชนะความท้าทายเหล่านี้” นายคัลลายืนยัน “เราจำเป็นต้องตระหนักถึงการปฏิรูปของสหประชาชาติอย่างเร่งด่วน […] ระบบของสหประชาชาติจะต้องครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และต้องสะท้อนถึงสภาวะทางภูมิรัฐศาสตร์โลกในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น” เขากล่าวเสริม

ท้ายสุด เขายืนยันว่าทุกวันนี้ประชาคมระหว่างประเทศพึ่งพาสหประชาชาติในการสร้างระเบียบโลก สันติภาพ และความเจริญรุ่งเรืองที่เท่าเทียมกัน เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงสำหรับประชาคมโลก และนำหลักการสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ตามที่บัญญัติไว้ใน กฎบัตรสหประชาชาติ

credit : rodsguidingservice.com
dinkyclubgold.com
touchingmyfatherssoul.com
jemisax.com
desnewsenseries.com
forestryservicerecords.com
littlekumdrippingirls.com
bugsysegalpoker.com
steelersluckyshop.com
wmarinsoccer.com