บาคาร่าเว็บตรงหมอแห่งอนาคตจะไม่ให้ยา

บาคาร่าเว็บตรงหมอแห่งอนาคตจะไม่ให้ยา

สิ่งที่การศึกษาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนก็คือ การดำเนินการตามบาคาร่าเว็บตรงข้อเสนอดังกล่าวจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ DDA เตรียมเลย์เอาต์โดยละเอียดสำหรับแถบพื้นที่กว้าง 1,000 เมตรทั้งหมดตามแนวทางเดินรถไฟใต้ดินก่อน ซึ่งได้รับแจ้งสำหรับการพัฒนาอย่างเข้มข้น โดยจัดวางอย่างชัดเจน ระบบถนนเข้าออกพร้อมทั้งโครงข่ายบริการโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด เมื่อเลย์เอาต์ดังกล่าวพร้อมใช้งานแล้ว ผู้พัฒนาแต่ละรายอาจเริ่มประกอบที่ดินเพื่อการก่อสร้างจริงบนพื้นฐานที่สมจริงยิ่งขึ้น การพัฒนาการออกแบบเมืองจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน พร้อมด้วยกรอบการทำงานที่วางแผนไว้เพื่อการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและการดำเนินการอย่างเหมาะสม

เดลีเป็นเมืองที่มีระบบระบายน้ำตามธรรมชาติที่นำน้ำฝนและน้ำฝนจากที่ราบสูง

ทางทิศตะวันตกไปยังแม่น้ำยมุนาทางทิศตะวันออก มีเครือข่ายท่อระบายน้ำธรรมชาติและนอลลอฮ์ที่ขยายไปทั่วเขตเมือง โครงข่ายที่ถูกรบกวนและรบกวนจากการก่อสร้างในหลายจุด นอกเหนือจากการปล่อยสิ่งปฏิกูลที่ไม่ผ่านการบำบัดลงสู่ช่องทางเหล่านี้

การศึกษาทางน้ำนาจาฟการห์ดึงความสนใจไปที่ประเด็นสำคัญนี้ และเสนอให้มีการบูรณะระบบ ควบคู่ไปกับการสร้างสวนสาธารณะ และทางเดินเท้าและทางจักรยานตลอดแนวความยาว ซึ่งนอกจากจะจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญแล้ว ยังช่วยให้ประชาชนสามารถ ตระหนักถึงมรดกทางธรรมชาติที่สำคัญนี้มากขึ้น เดลีมีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่หลายแห่งในรูปแบบของสวนสาธารณะและทะเลสาบ นอกเหนือจากพื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตามแม่น้ำยมุนาที่คดเคี้ยว

แผนแม่บทสำหรับเดลีไม่ได้กำหนดพื้นที่สีเขียวจำนวนมากเหล่านี้

 ไม่ได้พยายามเชื่อมโยงพวกเขาเข้าด้วยกัน หรือรับรู้ถึงความเกี่ยวข้องกับซากโบราณสถานที่สำคัญทั่วทั้งเมือง ในบริบทนี้การศึกษาสวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว และทางน้ำเหล่านี้ ช่วยเน้นความสนใจไปยังพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ถูกละเลยของเมือง มีพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วเมืองซึ่งเป็นของหน่วยงานรัฐบาลต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้ใช้งาน และอาจถูกบุกรุกโดยผู้บุกรุกอย่างต่อเนื่อง และเพื่อใช้เป็นที่ทิ้งขยะและมัลบา นี่เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในระดับทั่วเมือง

โครงการระดับเมืองของ DUAC ใช้เพื่อเน้นประเด็นสำคัญของเมืองที่เมืองหลวงกำลังเผชิญ

เป็นที่ชัดเจนว่าความรับผิดชอบในการวางแผนในปัจจุบันที่ตกเป็นของ DDA จะต้องถูกถอนออก และหน่วยงานด้านการวางแผนและการออกแบบเมืองใหม่จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างเหมาะสม แน่นอนว่าสิ่งนี้เรียกร้องให้รัฐบาลกลางมีจุดยืนที่สำคัญในการละลายการตั้งค่าปัจจุบันก่อน ซึ่งการพัฒนาด้านต่างๆ ถูกควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐจำนวนมากในส่วนต่างๆ ของเมือง การวางแผนและการพัฒนาในอนาคตทั้งหมดทั้งในพื้นที่ที่มีอยู่และใหม่ภายในเขตเมืองหลวงแห่งชาติ จะต้องนำมารวมกันภายใต้อำนาจการวางแผนแบบรวมศูนย์แห่งเดียว ผู้มีอำนาจดังกล่าวจะสามารถมั่นใจได้ว่าแผนท้องถิ่นที่เหมาะสมได้รับการจัดเตรียมไว้สำหรับแต่ละวอร์ดในเมือง – แผนซึ่งจะได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเมืองเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญคือต้องมีการร่างกรอบงานที่เหมาะสมสำหรับการควบคุม ควบคู่ไปกับระบบที่บริการต่างๆ ทั้งหมดได้รับการอัพเกรดอย่างต่อเนื่อง ความยืดหยุ่นและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะต้องได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเติบโตในอนาคตบาคาร่าเว็บตรง